Przychodnia Barwinek - Kielce

OPIS

Badania bilnasowe dziecka

Badanie bilansowe noworodka:

Pierwsze badanie noworodka następuje po urodzeniu, jest oceniane za pomocą skali Apgar(0-10 pkt). Ocenie poddawana jest akcja serca, oddech, napięcie mięśni, odruchy, barwa skóry.

Badanie bilansowe 2-latka obejmuje:

Zmierzenie wzrostu i wagi oraz ich ocenę w oparciu o siatki centylowe (czyli porównanie z danymi populacyjnymi)

Dokładne badanie pediatryczne

Ocenę rozwoju psychomotorycznego

Ocenę słuchu, reakcji słuchowych, rozwoju mowy i czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

Pomiar ciśnienia

Ocenę wykonania szczepień ochronnych.

Badanie bilansowe 4-latka obejmuje:

Ocenia się także rozwój społeczny dziecka i zwraca uwagę na zaburzenia statyki ciała.

Badanie bilansowe 6-latka obejmuje:

Badanie pod względem dojrzałości szkolnej. Lekarz może stwierdzić czy dziecko nie ma problemów z mówieniem, nie jest nadpobudliwe lub wycofane, nie ma wad postawy, czy może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.

Badanie bilansowe 10-latka obejmuje:

Ocenę stanu rozwoju dziecka pod względem fizycznym oraz przystosowania do warunków szkolnych. Ze względu na dojrzewanie organizmu w tym okresie dziecko badane jest w kierunku wad postawy i w razie potrzeby kierowane na gimnastykę korekcyjną. W tym wieku można także wykryć wczesne objawy chorób takich jak otyłość czy nadciśnienie, dlatego lekarz zbiera wywiad dotyczący żywienia dziecka i sposobu spędzania przez nie wolnego czasu.

Badanie bilansowe 14-latka obejmuje:

Badanie antropometryczne, ocenę słuchu i wzroku. Lekarz w poradni bada dojrzewanie płciowe, tarczycę, układ ruchu, jamę ustną i skórę. Również zwraca się uwagę na sytuację emocjonalną i rodzinną dziecka.

Badanie bilansowe 18-latka obejmuje:

Ocenę w jakim stanie zdrowia młody człowiek wchodzi w dorosłość. Badanie to jest bardzo ważne, ponieważ ma wpływ na ocenę perspektyw zawodowych i prokreacyjnych. W końcowej ocenie stanu zdrowia powinny być zawarte informacje na temat ewentualnych ograniczeń dotyczących przyszłego zawodu.

Bilansowe badania okresowe dla osób dorosłych

Zestaw wystandaryzowanych badań realizowanych w ramach profilaktyki chorób przewlekłych przeznaczony dla całej populacji objętej opieką świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie POZ PLUS, wykonywany raz na pięć lat, w pięcioletnich grupach wiekowych od 20 do 65 roku życia

Bilans podstawowy:

Wywiad medyczny w oparciu o zunifikowany kwestionariusz bilansowy

Badanie przedmiotowe

Pomiary: wzrost, masa ciała, BMI, ciśnienie tętnicze krwi, tętno

Badania: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza, lipidogram

Bilans pogłębiony

Zakres bilansu podstawowego oraz dodatkowe badania diagnostyczne w zależności od wskazań klinicznych i wieku pacjenta (ze zdefiniowanego katalogu: ALT (AlAT), AST (AspAT), TSH, FT4, FT3, EKG, Usg jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy i przytarczyc, PSA, USG gruczołu krokowego, RTG klatki piersiowej (KLP), Kreatynina, Kwas moczowy, Densytometria)

Status zdrowotny

Zasadniczym celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Po przeprowadzeniu badania przedmiotowego i podmiotowego oraz wskazanej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej następuje ocena stanu zdrowia w zakresie ryzyka wystąpienia choroby przewlekłej.

Pacjent kwalifikowany jest do określonej grupy o statusie zdrowotnym:

1.Zdrowy - bez czynników ryzyka

2.Zdrowy (bez objawów) z czynnikami ryzyka

3.Chory przewlekle (aktualnie bez objawów) - stabilny

4.Chory przewlekle (aktualnie z objawami) - wymagający stabilizacjiGODZINY PRACY

NASI PARTNERZYŚwiadczymy usługi medyczne dla całej rodziny w przyjaznej atmosferze przez profesjonalny zespół lekarzy i pielęgniarek. U nas pacjent zawsze jest najważniejszy.

Od początku swej działalności pragniemy kojarzyć się z rzetelnością, dobrą organizacją i profesjonalizmem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Dane kontaktowe
PRZYCHODNIA RODZINNA BARWINEK
Starowapiennikowa 42A/U3
25-112 Kielce
Telefon: +48 515 163 162
E-mail:
Godziny pracy:
pn-pt: od 08:00 do 18:00
sobota: 08:30 do 16:00

Media społecznościowe
Wszystkie prawa zastrzeżone Przychodnia Barwinek designed by dotRED Polityka prywatności Cennik